بارگیری کد منبع

در اینجا می توانید Source Code ما را برای mod بارگیری کنید. از این می توان برای ایجاد یک افزودنی به FeatureCreepMC ، بررسی ، تغییر حالت FeatureCreepMC ، یادگیری ، ساخت مد شخصی خود یا هر آنچه می خواهید استفاده کرد. به راحتی می توانید کد را در یک پروژه Forge وارد کنید و ظرف چند دقیقه فعال و فعال باشید. ما برای پرورش خلاقیت و نوآوری در فضا از مجوز مجاز استفاده می کنیم.

لطفا توجه داشته باشید: از نگاشت های MCP / Searge استفاده می شود مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد

به دلیل نگهداری ضعیف ، منبع از نسخه های زیر 2،2ESR در حال حاضر قابل بارگیری نیست.